Resultat Kollektion Digital Klass C
Jury var 2 medlemmar ut Gävle FK och de bedömde bidragen utifrån nedanstående text

Fotokollektion

När man pratar om en kollektion i tävlingssammanhang om 3-5 bilder enligt RSF:s bestämmelser så bör de på något sätt höra ihop. De kanske har en röd tråd och att de ingående bilderna enskilt är starka och att ingen bild kan plockas bort för då går helheten förlorad i kollektionen.
Bilderna bör kanske berätta en historia eller beskriva någon händelse ( verksamhet) och dessutom ge betraktaren funderingar och slukas in i berättelsen.
Om någon bild kan plockas bort i kollektionen och berättelsen finns kvar, så är kanske bilden överflödig och kan utelämnas.

Det var 27 deltagare och var och en får lämna in en kollektion. 15 bidrag blir placerade

3. Maud Sjöstedt “Calendula”

En intressant kollektion med detaljstudium av de yttersta delarna av ringblomman och sedan till hela blomman. Vid första bilderna vet man inte vart det bär iväg men efter tredje så trillar polletten ner och hela ringblomman visas. Fina färger och lyster efter regnet


8. Maj Arvidsson “Var är Susanna?”
Ja Susanna i badet saknas. men kollektioner är intressant, med att karet framträder successivt i de tre bilderna. Benen är mäktiga på karet och framträder som en stor bulldogg på sista bilden. Grenarna i förgrunden på sista bilden stör och har kunnat avlägsnats eller att fotografen har bytt fotoplats.


Daniel Lindströms “Anarchy bat” blev oplacerad
Liksom Göran Lymans kollektion “Bark”

Vann gjorde Staffan Jönsson från Skara FK. Och förhoppningsvis kommer de vinnande bilder att inom kort finnas på Skaraborgs Fotoklubbars hemsida.