Vårfälttävlan i Stenstorp 2017

Resultat för klubbens medlemmar

Påsikt kollektion Klass A (38 bidrag)

3. Peter Brolin Dala Canyon

8. Daniel Lindström Camera obscura

14. Per Gyllingberg Tidens rand

Påsikt enstaka bild Klass B (75 bidrag)

1. Peter Brolin Måsgrön

8. Peter Brolin Kyrkligt

Digital Kollektion Klass C (55 bidrag)

2. Peter Brolin Fiskmåsar i det gröna

13. Peter Hunt Längs muren

Digital enstaka bil Klass D (106 bidrag)

15. Peter Hunt Pulsatilla

Lagtävling

2. Tidaholms FK

Klass A 3. Peter Brolin Dala Canyon

Klass A 8. Daniel Lindström Camera Obscura


Klass A 14. Per Gyllingberg Tidens rand

Klass B 1 Peter Brolin Måsgrönt

Klass B 8 Peter Brolin Kyrkligt
Klass C 2 Peter Brolin Fiskmåsar i det gröna
Klass C 13 Peter Hunt Längs muren
Klass D 15 Peter Hunt Pulsatilla