Klass B Enstaka påsikt 53 bidrag

6. Daniel Lindström – Underwood

7. Maud Sjöstedt – Snäckan

8. Maj Arvidsson – En fnurra

10. Per Gyllingberg – Kraftöverföring

14. Per Gyllingberg – Gammal angöringsplats