Klass D Enstaka digitalt projicerade 77 bidrag

2. Per Gyllingberg – Repände

10. Maj Arvidsson – Så in i vassen